Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnu9g: Fumes from traffic

Spørsmålstekst

U9G. Please tell me whether this is a problem in your community: Fumes, smells and smoke from traffic.

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes, a problem 929 499 122,5
 17,2%
2 Not a problem 4187 2 397 772,8
 82,8%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.