Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnp17a: Mental health cost concern [S]

Spørsmålstekst

P17A. Please tell me yes or no for whether each statement applies to why you did not see a professional: You were concerned about the cost of treatment.

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who thought they might need medical treatment for mental problems, but did not seek treatment. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 194 125 343,8
 58,4%
2 No 133 88 318,9
 41,2%
9 DK/Ref 3 866,2
 0,4%
0 NIU - child, mail questionnaire, adults who did NOT respond 6164 3 871 360,1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 330 214528.882
Manglende tilfeller 6164 3871360.118
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.