Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel sldust10: State Senate District

Beskrivende tekst

State of Texas Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing system (TIGER) spatial files (specifically, tl_2010_48_sldu10 and tl_2009_48_bg00) were used to assign a State House District to respondents based on the Census block group of their resident street address. For more information on Tiger/line Shapefiles, please see the Census Bureau website at http://www.census.gov/geo/www/tiger/ and the Texas State Data Center at http://txsdc.utsa.edu/Data/Tiger/2010/Index.aspx.

Verdier Kategorier N NW
4 State Senate District 4 198 152 985,9
 3,7%
6 State Senate District 6 968 703 146,9
 17,2%
7 State Senate District 7 1286 900 021,1
 22,0%
11 State Senate District 11 647 335 203,5
 8,2%
13 State Senate District 13 1288 655 331,2
 16,0%
15 State Senate District 15 1294 866 322,3
 21,2%
17 State Senate District 17 778 452 631,0
 11,1%
18 State Senate District 18 35 20 247,1
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6494 4085889.0
Manglende tilfeller 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.