Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel coh: Inside City of Houston Boundary

Beskrivende tekst

The City of Houston Geographic Information Systems Department (COHGIS) provided spatial files that were used to determine whether or not a respondent lived within the City of Houston boundary, based on the Census block group of their resident street address.

Verdier Kategorier N NW
0 No 2793 1 954 366,8
 47,8%
1 Yes 3701 2 131 522,2
 52,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6494 4085889.0
Manglende tilfeller 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.