Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel hhseq_n: Household sequence

Beskrivende tekst

Two-digit identifier that notes if responses reflect an adult or child respondent.

Verdier Kategorier N NW
10 Adult 5116 2 896 895,3
 70,9%
11 Child 1378 1 188 993,7
 29,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6494 4085889.0
Manglende tilfeller 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.