Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel coh_hsr: City of Houston Health Service Area

Beskrivende tekst

The City of Houston Department of Health and Human Services (HDHHS) has three health service areas (HSAs). The HDHHS provided spatial files that were used to assign an HSA to respondents based on the Census block group (TIGER/Line file tl_2009_48_bg00) of their resident street address. For more information on Tiger/line Shapefiles, please see the Census Bureau website at http://www.census.gov/geo/www/tiger/ and the Texas State Data Center at http://txsdc.utsa.edu/Data/Tiger/2010/Index.aspx.

Verdier Kategorier N NW
A Health Service Area A 1009 543 597,3
 25,5%
B Health Service Area B 811 570 521,9
 26,8%
C Health Service Area C 1881 1 017 402,9
 47,7%
Z NIU - Not in Houston Health Service Area 2793 1 954 366,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3701 2131522.185
Manglende tilfeller 2793 1954366.815
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.