Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel stroke: Stroke diagnosis

Spørsmålstekst

G1c. Has a doctor, nurse, or other health professional EVER told you that you had any of the following? Were you ever told you had a stroke?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 178 79 511,5
 2,7%
2 No 4938 2 817 383,8
 97,3%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.