Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel dayslost: Reported number of days unable to perform usual activities

Spørsmålstekst

GH-5. During the past 30 days, for about how many days did pain make it hard for you to do your usual activities, such as self-care, work, or recreation?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier
98 Don't know
99 Refused

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Minimum 0.0
Maksimum 30.0
Gjennomsnitt 3.379 3.258
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.