Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel dayspoor: Reported number of days physical health not good

Spørsmålstekst

GH-2. Thinking about your physical health, which includes physical illness and injury, for how many days during the past 30 days was your physical health not good?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier
98 Don't know
99 Refused

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Minimum 0.0
Maksimum 30.0
Gjennomsnitt 4.052 3.853
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.