Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel bld_pres: High blood pressure diagnosis

Spørsmålstekst

H1. Have you ever been told by a doctor, nurse, or other health professional that you have high blood pressure?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 1824 870 596,6
 30,1%
2 No 3190 1 973 006,0
 68,1%
3 Yes, but only during pregnancy 102 53 292,7
 1,8%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.