Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnv11_a: Disability conditions, child

Spørsmålstekst

V11. Does this child currently have any physical, behavioral or mental conditions that limit or prevent him/her from doing childhood activities usual for his/her age?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 88 86 939,2
 7,3%
2 No 1290 1 102 054,5
 92,7%
0 NIU - adult 5116 2 896 895,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1378 1188993.699
Manglende tilfeller 5116 2896895.301
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.