Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnm9: Same insurance last year, child [S]

Spørsmålstekst

M9. Thinking about this child's current health insurance, did he/she have this same insurance for all of the past 12 months?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17 who currently had health insurance. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 1113 942 049,1
 91,6%
2 No 120 86 321,0
 8,4%
0 NIU - adult or uninsured child 5261 3 057 518,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1233 1028370.159
Manglende tilfeller 5261 3057518.841
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.