Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel inscov12: Same insurance last year, adults [S]

Spørsmålstekst

L6. Thinking about your current health insurance, did you have this same insurance for all 12 of the past 12 months?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all insured respondents age 18 and older. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 2648 1 324 410,4
 85,6%
2 No 403 222 471,9
 14,4%
8 Don't know 0 0,0
 0,0%
9 Refused 0 0,0
 0,0%
0 NIU - child, mail 3443 2 539 006,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3051 1546882.249
Manglende tilfeller 3443 2539006.751
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.