Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel chprecov: Prescription coverage, child

Spørsmålstekst

M4. Is this child covered for prescription drugs?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all children age 0 to 17. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 1176 969 125,4
 81,5%
2 No 202 219 868,3
 18,5%
0 NIU - adult 5116 2 896 895,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1378 1188993.699
Manglende tilfeller 5116 2896895.301
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.