Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnl9: No insurance last year, child [S]

Spørsmålstekst

L9. During the past 12 months, was there any time when you had no health insurance at all?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who have not had their current health insurance for all of the past 12 months.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 99 65 032,3
 11,0%
2 No 1029 515 820,7
 87,1%
9 DK/Ref 21 11 099,5
 1,9%
0 NIU - not in universe 5345 3 493 936,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1149 591952.46
Manglende tilfeller 5345 3493936.54
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.