Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel empins: Unemployment insurance [S]

Spørsmålstekst

EMP2a. Are you receiving Unemployment Insurance?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who were not working last week and couldn't find a job.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 47 20 308,1
 12,7%
2 No 196 139 977,8
 87,3%
0 NIU - child, adults not in universe 6251 3 925 603,1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 243 160285.873
Manglende tilfeller 6251 3925603.127
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.