Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel emphrs: Hours per week, main job [S]

Spørsmålstekst

EMP6. How many hours per week do you usually work at your main job?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who were employed last week.

Verdier Kategorier N NW
-1 NIU - child, nonworking adults 3432 2 343 187,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3062 1742701.779
Manglende tilfeller 3432 2343187.221
Minimum 1.0
Maksimum 100.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.