Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel fpl_rec: Continuous FPL, all cases

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically INCOM5., INCOM9. and INCOM10. In instances when INCOM9. or INCOM10. had no data, the total number of adults in the HH ('S3.') and the number of children in the HH ('K2.') were used.

Beskrivende tekst

The federal poverty level (FPL) variable is based on the Census Bureau poverty thresholds for 2009 by size of family and number of related children under 18 years. To construct the FPL variable the following input variables were used: total HH income ('incom5'), total people supported by HH income ('incom9'), and number of children supported by the HH income ('incom10'). In instances when incom9 or incom10 had no data, the total number of adults in the HH ('S3') and the number of children in the HH ('K2') were used. This variable is "topcoded" at 500% FPL. If you would like to read more about how the Census Bureau measures poverty status, please go to: http://www.census.gov/hhes/www/poverty/about/overview/measure.html . The universe for this variable includes adult and child respondents (all respondents).

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6494 4085889.0
Manglende tilfeller 0 0.0
Minimum 0.01
Maksimum 500.0
Gjennomsnitt 253.811 224.116
Standardavvik 173.864 169.735
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.