Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel visa: Visa status [S]

Spørsmålstekst

X7a. Do you have a current visa?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who are not U.S. citizens, do not have a green card and are not in pending application.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 69 41 352,3
 12,5%
2 No 196 205 027,4
 61,9%
8 Don't know 1 2 670,2
 0,8%
9 Refused 135 82 312,0
 24,8%
0 NIU - child, US citizen or pending, or has green card 6093 3 754 527,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 401 331361.972
Manglende tilfeller 6093 3754527.028
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.