Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel race_eth: Race or ethnicity [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically A1. and A3. for adults and M14., M15., and M16. for children.

Beskrivende tekst

The variable was recoded to five general categories. The universe for this variable includes all adults and children.

Verdier Kategorier N NW
1 White non-Hispanic 2443 1 352 552,6
 33,1%
2 Black non-Hispanic 1206 717 707,6
 17,6%
3 Hispanic 1739 1 682 965,4
 41,2%
4 Asian non-Hispanic 912 193 823,8
 4,7%
5 Other non-Hispanic 194 138 839,6
 3,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6494 4085889.0
Manglende tilfeller 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.