Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel hispanca: Latino or Hispanic ancestry [S]

Spørsmålstekst

A2. And what is your Latino or Hispanic ancestry or origin? Such as Mexican, Salvadoran, Cuban, Honduran-- and if you have more than one, tell me all of them.

Beskrivende tekst

The variable was recoded to seven general categories of Latino or Hispanic ancestry. The universe for this variable includes all Latino/Hispanic respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Mexican 871 770 139,0
 72,3%
2 Salvadoran 90 88 189,6
 8,3%
3 Other Central American 51 59 292,3
 5,6%
4 Other Caribbean Hispanic 42 25 458,7
 2,4%
5 South American 36 18 322,3
 1,7%
6 Other Hispanic 97 61 575,0
 5,8%
7 Multiple Hispanic ancestries 59 42 836,7
 4,0%
0 NIU - not Hispanic or under age 18 5248 3 020 075,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1246 1065813.581
Manglende tilfeller 5248 3020075.419
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.