Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel hh_lngen: English speaking household, alone or in combination

Spørsmålstekst

X4. What languages do you speak at home?

Beskrivende tekst

The variable was recoded to two categories: Yes for English speaking (alone or in combination with other languages) and No for not English speaking. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older and children. Adult values were assigned to children of the same household.

Verdier Kategorier N NW
0 No 1125 814 102,7
 19,9%
1 Yes 5306 3 237 033,3
 79,2%
9 DK/Ref 63 34 753,1
 0,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 6494 4085889.0
Manglende tilfeller 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.