Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnv19: Child physical activity, days per week

Spørsmålstekst

V19. Not including school physical education, on how many days of the past 7 days was this child physically active for at least 60 minutes total?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 6 to 17. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
-1 NIU - child under age 6, adult 5583 3 332 066,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 911 753822.074
Manglende tilfeller 5583 3332066.926
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.