Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnt1_cat: Times per week ate red meat

Verdier Kategorier N NW
0 Does not eat red meat 355 170 272,1
 6,3%
1 Less than One to two times per week 1894 1 017 397,7
 37,5%
2 Three to four times per week 1200 672 575,5
 24,8%
3 Five to seven times per week 809 498 270,9
 18,4%
4 Eight times or more per week 538 355 272,8
 13,1%
-9 Don't Know/Refused 320 183 106,4
-8 Not in Universe 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 4796 2713788.932
Manglende tilfeller 1698 1372100.068
Minimum 0.0
Maksimum 4.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.