Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel dy_binge: Number of days per year reported binge drinking [C][S]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically R9. and R10.

Beskrivende tekst

This variable was created from two survey questions. Men who reported drinking in the past 12 months were asked how many times they had 5 or more drinks in a single day, whereas women who reported drinking in the past 12 months were asked how many times they had 4 or more drinks in a single day. Quintiles were used as cut-offs. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who had an alcoholic drink in the past 12 months. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
0 No days binge drinking 1529 743 405,3
 52,8%
1 One to two days per year 283 188 747,1
 13,4%
2 Three to four days per year 145 93 715,2
 6,7%
3 Five to ten days per year 219 138 321,8
 9,8%
4 Eleven to 30 days per year 175 134 475,3
 9,6%
5 More than 30 days per year 150 105 394,8
 7,5%
9 DK/Ref 10 3 794,6
 0,3%
-1 NIU - child, mail survey, non-drinker 3983 2 678 035,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2511 1407854.026
Manglende tilfeller 3983 2678034.974
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.