Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnt14: Moderate physical activity in last seven days

Spørsmålstekst

T14. During the last 7 days, on how many days did you do any moderate physical activities in your free time for at least 10 minutes?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
-1 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Minimum 0.0
Maksimum 7.0
Gjennomsnitt 3.263
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.