Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnt4: Ate fast food, times per week

Spørsmålstekst

T4. Now think about the past week. In the past 7 days, how many times did you eat fast food? Include fast food meals eaten at work, at home, or at fast-food restaurants,carryout or drive through.

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
-1 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Minimum 0.0
Maksimum 21.0
Gjennomsnitt 1.606
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.