Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel care_fem: Usual place of care for female health concerns

Spørsmålstekst

N5. Where do you usually go for female health concerns, such as annual exams, breast exams, family planning, and other female concerns?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all female adult respondents age 18 and older. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 Family planning clinic 317 183 487,8
 16,2%
2 OB/GYN 968 414 959,4
 36,7%
3 Family doctor 673 251 687,3
 22,3%
4 Don't get these services 319 156 415,6
 13,8%
5 Medical clinic or hospital 107 66 820,9
 5,9%
6 Other place 92 38 926,4
 3,4%
7 DK/Ref 32 18 152,4
 1,6%
0 NIU - child, male respondent, not in mail survey 3986 2 955 439,1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2508 1130449.864
Manglende tilfeller 3986 2955439.136
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.