Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel care_chd: Place of care, child

Spørsmålstekst

O1. Is there a place you usually take this child to when he/she is sick or you need advice about his/her health?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17. This question was not asked in the mail survey.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 1329 1 130 109,6
 95,0%
2 No 35 41 829,3
 3,5%
3 Multiple places 14 17 054,8
 1,4%
0 NIU - Adult 5116 2 896 895,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1378 1188993.699
Manglende tilfeller 5116 2896895.301
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.