Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnn12a: Delayed prescription, adult

Spørsmålstekst

N12A. Thinking about the past 12 months, was there any time that you delayed or could not fill a prescription for medicine for yourself because of cost or lack of insurance?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes 1073 649 996,0
 22,4%
2 No 4043 2 246 899,3
 77,6%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5116 2896895.301
Manglende tilfeller 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.