Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ever_mmgrm: Ever had mammography

Spørsmålstekst

PS_1. How long has it been since you had your last mammogram?

Skildrande tekst

The responses to PS_1 have been broken up for the 'ever had mammography' variable. The universe for this variable includes all female respondents ages 40 to 75.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 120 61 453,9
 7,0%
1 Yes 1811 815 796,2
 93,0%
-8 Not in universe 5279 3 718 791,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1931 877250.093
Manglande tilfelle 5279 3718791.227
Standardavvik 0.241 0.255
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.