Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel yrsusa_cat: Years lived in US, categories [S]

Spørsmålstekst

DEM_21. About how many years have you lived in the United States?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who were not born in the U.S.

Verdiar Kategoriar N NW
1 0-3 years 122 94 043,8
 9,8%
2 4-9 165 112 077,1
 11,6%
3 10-19 389 316 964,0
 32,9%
4 20-100 646 440 618,4
 45,7%
-8 Not in universe 5708 3 499 809,9
-7 Interview suspended 180 132 528,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1322 963703.223
Manglande tilfelle 5888 3632338.097
Standardavvik 0.975 0.971
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.