Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel cbrkfastcat: Child breakfast, days per week

Spørsmålstekst

CHC_16. How many days in a week does this child eat breakfast?

Skildrande tekst

Categories were created using responses to question CHC_16. The universe for this variable includes children age 0 to 17.

Verdiar Kategoriar N NW
0 Zero days 29 21 113,9
 1,7%
1 One to three days 67 47 470,7
 3,9%
2 Four to six days 155 106 842,6
 8,7%
3 Seven days 1223 1 054 648,0
 85,7%
-8 Not in universe 5694 3 327 471,7
-7 Interview suspended 42 38 494,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1474 1230075.155
Manglande tilfelle 5736 3365966.165
Standardavvik 0.632 0.591
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.