Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Pre-Harvey

Variabel citizn: US citizenship [S]

Spørsmålstekst

DEM_19. Are you a citizen of the United States?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who were not born in the U.S.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 308 567 280,8
 59,8%
1 Yes 267 381 614,1
 40,2%
-8 Not in universe 2060 2 250 053,1
-7 Interview suspended 74 128 523,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 575 948894.89
Manglande tilfelle 2134 2378576.84
Standardavvik 0.499 0.49
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.