Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Pre-Harvey

Variabel sex_all: Sex [C]

Spørsmålstekst

A combination of questions were used. GENDER. May I confirm your gender? CDEM_3. Is this child a boy or a girl?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes adults and children (kids are not included in the pre-Harvey dataset).

Verdiar Kategoriar N NW
1 Male 1109 1 631 725,6
 49,0%
2 Female 1600 1 695 746,2
 51,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 2709 3327471.73
Manglande tilfelle 0 0.0
Standardavvik 0.492 0.5
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.