Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Pre-Harvey

Variabel educat: Highest level of education

Spørsmålstekst

DEM_11. What is the highest grade of education you have completed?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 No formal education 20 24 111,4
 0,7%
2 Grades 1-8 (elementary) 127 240 696,3
 7,2%
3 Grades 9-11 (some high school) 180 327 020,0
 9,8%
4 Grade 12 or GED (high school grad.) 514 861 829,8
 25,9%
5 College 1-3 years (some college) 773 950 856,4
 28,6%
6 College 4 or more years (college grad.) 643 560 888,0
 16,9%
7 Post-bachelor (master, doctorate, etc.) 452 362 069,8
 10,9%
-8 Not in universe 0 0,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 2709 3327471.73
Manglande tilfelle 0 0.0
Standardavvik 1.377 1.387
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.