Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Pre-Harvey

Variabel hh_lngen: English speaking household

Spørsmålstekst

DEM_7. Do you speak a language other than English at home?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 1956 2 129 863,8
 64,0%
1 Yes 753 1 197 608,0
 36,0%
-8 Not in universe 0 0,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 2709 3327471.73
Manglande tilfelle 0 0.0
Standardavvik 0.448 0.48
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.