Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Pre-Harvey

Variabel engprf: English proficiency [S]

Spørsmålstekst

DEM_9. How well do you speak English?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who speak a language other than English at home.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Very well 467 692 853,6
 57,9%
2 Well 163 259 312,6
 21,7%
3 Not well 85 181 683,3
 15,2%
4 Not at all 38 63 758,3
 5,3%
-8 Not in universe 1956 2 129 863,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 753 1197607.96
Manglande tilfelle 1956 2129863.77
Standardavvik 0.878 0.917
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.