Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Pre-Harvey

Variabel age_adcat: Age by categories, adult [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically DEM_2 and DEM_2A.

Skildrande tekst

Variable has been recoded from reported adult age and age ranges. When only age range was provided, the midpoint of the range was assigned. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
5 18 to 19 97 159 400,6
 4,8%
6 20 to 21 89 121 519,0
 3,7%
7 22 to 24 111 156 703,3
 4,7%
8 25 to 34 395 742 604,0
 22,3%
9 35 to 44 349 657 093,2
 19,7%
10 45 to 54 421 586 667,3
 17,6%
11 55 to 59 234 242 511,8
 7,3%
12 60 to 64 259 242 296,2
 7,3%
13 65 to 74 426 260 324,6
 7,8%
14 75 to 84 249 127 555,2
 3,8%
15 85 and over 79 30 796,6
 0,9%
-8 Not in universe 0 0,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 2709 3327471.73
Manglande tilfelle 0 0.0
Standardavvik 2.534 2.223
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.