Datasett: The Health of Houston Survey 2018 Post-Harvey

Variabel pd1: Harvey-related flooding

Spørsmålstekst

PD1. I’m going to read you some types of flooding people experienced during Hurricane Harvey. Please tell me which one best describes your situation: 01 No flooding 02 Your street was flooded, but not your home 03 Water entered your home but there was limited damage 04 Water entered your home and there was fair amount of damage, or 05 Your home was completely flooded

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. Question asked only to respondents in the post-Harvey sample. NOTE: Any tabulations or analysis including this variable need to be performed using post-Harvey weight (Fnlwgt_post).

Verdiar Kategoriar N NW
1 No flooding 946 991 404,9
 29,8%
2 Street was flooded, but not home 1389 1 583 627,5
 47,6%
3 Water entered home but limited damage 325 391 044,0
 11,8%
4 Water entered home and fair amount of damage 195 207 962,3
 6,2%
5 Home was completely flooded 130 153 433,0
 4,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 2985 3327471.745
Manglande tilfelle 0 0.0
Standardavvik 1.038 1.036
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.