Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel pop_wgt: Population weight

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 6494
Manglande tilfelle 0
Minimum 4.115
Maksimum 10071.461
Gjennomsnitt 629.179
Standardavvik 777.916
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.