Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnq2: Time since last mammogram [S]

Spørsmålstekst

Q2. How long has it been since you had your last mammogram?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all female respondents ages 35 to 74 who have had a mammogram. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Less than 12 months ago 768 268 272,7
 56,4%
2 1 year but less than 2 years ago 289 95 812,1
 20,2%
3 2 years but less than 3 years ago 111 42 734,5
 9,0%
4 3 years but less than 5 years ago 64 23 221,6
 4,9%
5 5 or more years ago 114 43 719,5
 9,2%
9 DK/Ref 5 1 664,1
 0,4%
0 NIU - mail, not a woman aged 40 - 74 5143 3 610 464,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1351 475424.518
Manglande tilfelle 5143 3610464.482
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.