Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnq15: Sigmoid. or colonoscopy as recent exam [S]

Spørsmålstekst

Q15. Was your most recent exam a sigmoidoscopy or a colonoscopy?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents between ages 45 and 75 who have had a sigmoidoscopy or colonoscopy. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Sigmoidoscopy 73 22 021,7
 5,4%
2 Colonoscopy 974 366 327,1
 89,9%
3 DK/Ref 40 19 320,0
 4,7%
0 NIU - mail, not an adult aged 50-75 5407 3 678 220,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1087 407668.816
Manglande tilfelle 5407 3678220.184
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.