Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnq10: Ever had blood stool test

Spørsmålstekst

Q10. A blood stool test is a test that may use a special kit at home or in a doctor's office to determine whether the stool contains blood. Have you ever had this test?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents between ages 45 and 75. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 1015 394 246,7
 54,0%
2 No 792 336 432,5
 46,0%
0 NIU - mail, not an adult aged 50-75 4687 3 355 209,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1807 730679.181
Manglande tilfelle 4687 3355209.819
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.