Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnu7: Time in the neighborhood, years

Spørsmålstekst

U7. How long have you lived in your neighborhood? By neighborhood, we mean the area around where you live.

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
0 Less than one year 215 120 726,9
 4,2%
-1 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5116 2896895.301
Manglande tilfelle 1378 1188993.699
Minimum 0.0
Maksimum 86.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.