Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnu9b: Stray dogs and cats

Spørsmålstekst

U9B. Please tell me whether this is a problem in your community: Stray dogs or cats.

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes, a problem 1833 1 063 893,4
 36,7%
2 Not a problem 3283 1 833 001,9
 63,3%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5116 2896895.301
Manglande tilfelle 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.