Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qny2: Social support, for relaxation

Spørsmålstekst

Y2. How often is someone available to get together for relaxation?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 None of the time 419 237 540,4
 8,2%
2 A little of the time 584 298 380,4
 10,3%
3 Some of the time 1422 780 000,7
 26,9%
4 Most of the time 1311 722 670,4
 24,9%
5 All of the time 1380 858 303,5
 29,6%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5116 2896895.301
Manglande tilfelle 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.