Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qny1: Social support, daily chores if sick

Spørsmålstekst

Y1. How often is someone available to help with daily chores if you are sick?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 None of the time 796 361 140,2
 12,5%
2 A little of the time 504 267 135,0
 9,2%
3 Some of the time 917 531 551,9
 18,3%
4 Most of the time 1146 644 968,8
 22,3%
5 All of the time 1753 1 092 099,4
 37,7%
0 NIU - child 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5116 2896895.301
Manglande tilfelle 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.