Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnu11: Bothered by outdoor noise

Spørsmålstekst

U11. Thinking about the last 12 months or so, how much are you bothered or annoyed by the outdoor noise?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Very much 202 107 900,4
 4,7%
2 Somewhat 709 403 330,2
 17,7%
3 Neutral 386 232 740,0
 10,2%
4 Not much 1227 650 112,1
 28,5%
5 Not at all 1478 884 907,1
 38,8%
0 NIU - child, mail questionnaire 2492 1 806 899,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 4002 2278989.757
Manglande tilfelle 2492 1806899.243
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.