Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnv3_a: Health status, child

Spørsmålstekst

V3. In general, would you say this child's health is excellent, very good, good, fair or poor?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Excellent 586 483 582,9
 40,7%
2 Very good 428 342 849,0
 28,8%
3 Good 277 274 398,8
 23,1%
4 Fair 76 81 598,0
 6,9%
5 Poor 11 6 564,9
 0,6%
0 NIU - adult 5116 2 896 895,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1378 1188993.699
Manglande tilfelle 5116 2896895.301
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.